Top Template of the Year

  • พลังงานลม
  • ข้อดี
  • ระบายอากาศ
  • ชนิดของการเกิดลม
img1

ลมพลังงานธรรมชาติ

เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม ในปัจจุบันมนุษย์ได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา และเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตราย

Read More
 

“พลังงานลม” เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ใช้ไม่มีวันหมด
- ช่วยต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
- สามารถช่วยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี
- ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
- ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ
- สำคัญที่สุดช่วยประหยัดค่าไฟในกระเป๋า ทำให้มีเงินเหลือเก็บนับหมื่นบาทต่อปี

Read More
image image
 
image image

ทำไมต้องระบายอากาศ?

บางครั้ง เราทำกิจกรรมหลายๆ อย่างอยู่ในอาคาร อาจจะก่อให้เกิดสิ่งปะปนหรือสิ่งปนเปื้อนขึ้น จำเป็นจะต้องใช้ลมระบายออกโดยตรง เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นปะปนกับลมส่วนอื่นๆ ภายในห้อง จนส่งผลเสียต่อร่างกาย
ดังนั้น มาตรฐานการระบายอากาศหลักๆ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันดังนี้
1. เพื่อให้มีการผลัดเปลี่ยนอากาศ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
2. ลดความเข้มของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อขจัดออกไปให้หมด
3. ทำให้ความชื้นที่พื้นผิวระเหยง่ายขึ้น
4. เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทมากขึ้น

Read More
 

“ลม” เป็นอากาศเคลื่อนที่ ที่สามารถแบ่งได้ตามชนิดของการเกิดลมและช่วงเวลาการเกิดลมดังนี้

1. ลมประจำเวลา เป็นลมที่มักจะเกิดตามเวลา คือ กลางวันและกลางคืน เพราะความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสองสถานที่อยู่ใกล้กัน อย่างเช่น ลมบก-ลมทะเล ลมหุบเขา-ลมภูเขา เป็นต้น
2.ประจำถิ่น เป็นลมที่เกิดขึ้นประจำถิ่นตามภูมิประเทศ จะเรียกตามสถานที่เกิดบริเวณนั้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่เกิดขึ้น เอื้ออำนวยต่อการเกิดลมนั่นเอง
3. ลมประจำปี คือ ลมที่เปิดขึ้นในตลอดทั้งปี แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางความกดอากาศ เนื่องจากบริเวณของขั้วโลกจะมีอากาศที่เย็น และเส้นศูนย์สูตรมีความร้อนมากจึงทำให้เกิดลมทั้งปี
4. ลมประจำฤดู เป็นลมที่เกิดขึ้นในภูมิภาค มักเกิดขึ้นประจำฤดูนั้นๆ หรือเรียกว่า “ลมมรสุม” สำหรับทิศทางการพัดนั้นขึ้นอยู่ฤดูด้วย
5. ลมพายุ เป็นลมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากความกดอากาศที่แตกต่างกันมากจึงทำให้เกิดลมที่มีความรุนแรงมากเช่นกัน

Read More
image image
 

www.bet365.com best odds.

Look revie here - Online betting full information by artbetting.net
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information