ประโยชน์ของพัดลมHVLS พัดลมขนาดใหญ่ หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “พัดลมยักษ์”

เกร็ดความรู้ดีๆ กับ ประโยชน์ของพัดลมHVLS พัดลมขนาดใหญ่ หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “พัดลมยักษ์” นั้น

สำหรับในงานอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้มีประโยชน์เพียงช่วยระบายความร้อนในคลังสินค้าเท่านั้น แต่พัดลมHVLS

ยังเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการอุณหภูมิของคลังสินค้าให้เป็นไปตามคุณภาพที่เราต้องการอย่างทั่วถึงทั้งคลัง

BigIndustrialWarehouseHVLSFansSercoKelleyMacroRiceEquipmentDockDoorStLouisMO

 

เพราะเรามักพบว่า คลังสินค้าหลายๆที่นั้น มีขนาดใหญ่ และอุณหภูมิมักกระจายไม่ทั่วถึงตามมาตรฐาน รวมถึงอากาศไม่ไหลเวียนซึ่งส่งผลเสียให้แก่สินค้าโดยตรง และในระยะยาวอาจเกิดความเสียหายแก่สินค้าเป็นมูลค่ามหาศาลได้

 รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งพัดลมHVLS ในคลังสินค้าหรืองานอุตสาหกรรม ไม่น่าเชื่อว่า พัดลมขนาดใหญ่ หรือพัดลมยักษ์ จะมีส่วนช่วยในการลดใช้ไฟฟ้าได้สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว

 ----------------------------------------------------------------

จำหน่ายพัดลมเพดานพัดลมยักษ์ พัดลมขนาดใหญ่ พัดลมโรงงานอุตสาหกรรม พัดลม hvls พัดลมประหยัดพลังงาน
https://www.bigdogbigfan.com
Tel: 0865708030 / 0909268176 Facebook : Bigdog Bigfan
----------------------------------------------------------------