เตือนภัย! อากาศร้อนชื้น พร้อมรับมือด้วยพัดลม HVLS

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มตัว สิ่งที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยคือ มวลอากาศมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเป็นคลื่นความร้อนได้ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และร้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนมากที่สุด คือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งระบบความร้อนในร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ , ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 50 ปี เป็นต้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งอาการที่เกิดจากอากาศร้อนได้แก่

- ปวดศรีษะ
- กระหายน้ำ เจ็บคอ
- ไอ
- ระบบทางเดินอาหารขัดข้อง
- หายใจไม่สะดวก อาจทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น
 
 
นอกจากนี้ ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงฤดูร้อน แต่สภาพอากาศกับแปรปรวน มีพายุเข้าทำให้มีฝนตกเป็นบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
ไม่เพียงเท่านี้ ยังเกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย อาทิ อาการร้อนอบอ้าว ความสมดุลในอากาศไม่คงที่ และที่แย่ไปกว่านั้น คือ ทำให้เกิดอากาศอับชื้น ส่งผลให้เกิดเชื้อราและเชื่อโรคต่างๆ ตามมา เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะคลังสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างได้รับผลกระทบเหล่านี้โดยตรงเช่นกัน
เนื่องจากอาจทำให้สินค้าภายในคลังหรือภายในห้องกักเก็บสินค้า วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ เสียหาย ตัวอย่างเช่น โรงงานที่ผลิตอาหาร ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมาก ดังนั้น วิธีแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด คือ ต้องระบายอากาศที่ไม่ดีออกไป เพื่อกระจายอากาศที่บริสุทธิ์เข้ามายังคลังสินค้า ให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้น
 
ตัวช่วยสำคัญสำหรับการระบายอากาศ และสร้างอากาศที่สมดุล เพื่อให้เกิดอากาศหมุนเวียนดีขึ้น ได้แก่ พัดลมที่มีระบบ HVLS เป็นพัดลมที่ทรงประสิทธิภาพด้านการทำงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะพัดลม HVLS จะสร้างพลังงานลมจากธรรมชาติ และเป็นพลังที่บริสุทธิ์ ถือว่าดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟได้มากถึง 30% เหมาะแก่การลดต้นทุนในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก
 
อีกทั้ง ช่วยให้พนักงานและผู้อยู่อาศัยได้รับอากาศที่เย็นสบาย ไม่อับชื้น หากเป็นในช่วงหน้าร้อน การติดตั้งพัดลม HVLS ช่วยถ่ายเทอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ดี ทำให้ภายในพื้นที่มีอากาศที่เย็นสบาย ส่วนถ้าเป็นช่วงหน้าหนาว พัดลม HVLS จะช่วยปรับอุณหภูมิภายในห้องให้อบอุ่นขึ้น ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขอย่างมาก
 
-----------------------------------------------------------------------------
จำหน่ายพัดลมเพดาน พัดลมยักษ์ พัดลมขนาดใหญ่ พัดลมโรงงานอุตสาหกรรม พัดลม hslv พัดลมประหยัดพลังงาน
http://www.bigdogbigfan.com
Tel: 0865708030 / 0909268176 Facebook : Bigdog Bigfan