แนวคิดการพัฒนา “พัดลมขนาดใหญ่”

ได้แนวคิดมาจากความมุ่งมั่นของ ลี กวน ยู รัฐบุรุษและอดีตผู้นำแห่งสิงคโปร์ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ถึงกับยกให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแล เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำสิงคโปร์ไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กลายเป็นที่มาของการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน 

ตั้งใจปลุกกระแสคนไทยให้หันมาตื่นตัวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น กฤษดา มองเห็นโอกาสในการนำนวัตกรรมใหม่ พัดลมยักษ์ เมก้าแฟน ที่นำเข้าอุปกรณ์พิเศษจากประเทศเยอรมนี มาผลิตด้วยฝีมือคนไทย และมั่นใจว่า การใช้พัดลมยักษ์เมก้าแฟน จะช่วยบรรเทาปัญหาความร้อนในบ้านเรา เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างเมืองไทย