เลือกซื้อพัดลมอย่างไร ให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป!!

เมื่อต้องเผชิญกับอากาศร้อน อบอ้าว ตัวเลือกที่สำคัญคือ เครื่องปรับอากาศ พัดลมประเภทต่างๆ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อพัดลมที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. เลือกพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองความปลอดภัย
2. เลือกพัดลมให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน และพื้นที่นั้นๆ
3. เลือกซื้อพัดลมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เลือกซื้อพัดลมที่กินไฟน้อย และประหยัดค่าไฟ
5. เลือกซื้อพัดลมให้มีกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้สอยและจำนวนคนในครอบครัว เพื่อให้เกิดกระแสลมที่เพียงพอ